Trykimprægneret

Trykimprægneret træ eksproteres til Tyskland, hvor det anvendes som brændsel i biomassekraftværker, der udelukkende fyrer med træ og affaldstræ.

Anvendelsen af affaldstræ i Tyskland sker under reglerne om nyttiggørelse af energi og i henhold til udledningskravene i miljøbekendtgørelsen BimsV 17 ( Bundesemisionschutzverordnung)

Eksport at trykrinprægneret træ er underlagt reglerne i transportforordningen og skal notificeres hos myndighederne.