Sekundær Brændsel

Erhvervsaffald i Danmark og Tyskland modtages og sorteres i fire fraktioner genanvendelige, lavkalorie, højkalorie og restfraktion.

Genanvendelige produkter sendes direkte til virksomheder for oparbejdning (metaller, glas, papir, plast etc.).

Materiale med lav kalorieværdi sendes til affaldsforbrændingsanlæg.

Fraktioner med høj kalorie indhold sorteres eventuelt yderligere og neddeles. Dette produkt afsættes som sekundær brændsel til kalk- cement- og kraftværker i Skandinavien, Tyskland og Polen. Restfraktionen deponeres eller brændes.