Plast

Der findes rigtig mange typer Plast fragtioner og meget Plast material består af blandinger af Plast fragtioner.Derfor kan det også være vanskeligt at prissætte Plast materiale og der kræves som oftest en analyse, som kan være tidskrævende.

DAPA as handler med alle typer Plast, både fra indsamlingspladser, og fra Industrien. Fra Industrien er fragtionerne som regel rene og dermed også af bedre kvalitet.

Langt det meste Plast materiale transporteres i en Sø-Container og skal derfor også presses i Baller. Disse skal gerne veje over 500 kg. pr. stk., for at få en rimelig vægt på Containeren.

Eksempler på Plast fragtioner

Folie


Den mest almindelige Plast handelsvare er Folie i forskellige kvaliteter.Klar Folie har den højeste værdi mens Folie fra almindelig Landbrug, Gulerods- og Kartoffelproduktion, og som kan være med op til 70% jord, har den ringeste værdi. Også heretil har DAPA gode løsninger.

Almindelig Folie klassefiseres efter klarhed i kvaliteterne 98/2, 95/5, 90/10, 80/20, 60/40, 50/50 og Farvet.

DAPA aftager alle kvaliteter og et Læs (fuld lastbil) kan godt være en blanding af kvaliteterne. Kunden vil blive afregnet for hver enkelt balle, efter dennes kvalitet.

Dunke


Som billedet viser kan denne fragtion indeholde alle typer af PE Dunke (Polyethylen).Fælles for alle typer Dunke, er at de ikke må indeholde rester af det oprindelige indholde og skal være skyllet.

Og for PE Dunke er der prisforskelle afhængig af om ballerner indeholder farvede og/eller er klare.

Inden for PE Dunke er der et meget stort potentiale, da rigtig mange i den daglige husholdning smider Dunke direkte i affaldsspanden i stedet for at skylle dem og smide dem i en seperat Container på Containelpladsen.

Industriplast


Billedet her er blot et eksempel på Plast materiale fra Industrien. og dette eksempel indeholde rent faktisk to typer fragtioner, nemlig PE og PET.PET, som også er det materiale der er brugt til genbrugs- og eengangsflasker (eks. Kildevand), er af højere kvalitet end PE og har dermed også en højere handelsværdi.

PET materiale blive for eksempel i Kina genbrugt til Textilindustrie

PVC


PVC handles både som rene materialer og som Mix, som billedet her viser.Rene PVC materialer har en relativ god handelsværdi, mens Mix har en negativ handelsværdi og faktisk kan være ret kostbar at afskaffe.

PVC Mix kommer som oftest fra indsamlinger på Containerpladser og kan derfor indeholde materialer, som ikke indeholder PVC. Hvis man som bruger er i tvivl, smider man det hellere i en PVC Container.

Dette er uden tvivl bedre en det modsatte, men betyder også at materialet kræver håndsortering.