Erhvervsaffald

Erhvervsaffald fra Danmark og Tyskland afhentes og brændes på danske affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldet må ikke indeholde PVC, sten, metaller, batterier og elektroniske produkter.

Der er i Tyskland ikke tilstrækkelig kapacitet på forbrændingsanlæggene hvorfor der er stor interesse i at eksportere brandbart erhvervsaffald til Danmark hvor der er ledig kapacitet.